Uçak Ateş Manipülasyonu

Kullanıcı Değerlemesi:  / 2
Kötüİyi Yeni bir layer ekleyelim Filter>Noise>Add Noise amount %50 Uniform Monochromatic

Layer blend mode soft light yapalım opacity değerini düşürelim 40% layer üzerinde sağ klik clipping mask uygulayalımOrijinal resmimizi çoğaltalım duplicate layer (Ctrl+J) clipping mask layerimizide orijinal layerimizle birleştirelim çoğaltığımız layer üzerinde pervaneyi seçelim lasso tool aracı kullanabilirsiniz. Layers panelin altındaki Add Layer Mask butonuna tıklayalım seçim yaptığımız pervaneyi mask layer içine almış olduk

Pervaneyi şimdi resimden ayıralım Layer Mask > Apply


Pervane üzerine drop shadow uygulayalım Smudge tool aracı ile kenarlarını biraz bulanık yapalım

Yeni bir layer ilave edelim fırça seçelim 10 px olsun örnek resimdeki daireleri yapalım

Filter>Blur>Gaussian Blur 20px uygulayalım çizdiğimiz daireleri bulanık bir hale getirelim
Layer penceresindeki layerleri tek layer yapalım birleştirelim Merge Visible yanan araba resmimizi çalışma alanına alalım

Sahnedeki çalışmamız üzerine alalım laso tool aracı ile seçim oluşturalım layer mask icon tıklayalım mask uygulayalım soft brush seçelim mask layer üzerinde gerekli temizlemeyi yapalım

Blend mode overlay yapalım opacity değerini 80% olarak düşürelim
Yeni layer ekleyelim foreground color siyah olsun brush tool soft seçelim opacity %25 olsun duman efekti yapalım örnek resim mask layerimizin overlay olan layer mode hard light yapalım opacity değerini %100 olarak değişelim

Duman oluşturduk şimdi duman içinde alev efekti yapalım uygun bir yangın resmini duman layeri üzerine ekleyelim

soft brush silgi kullanarak dumanın içine göre uyarlayalım resmi duman layer üzerine ekleyelim istediğimiz kısmı laso tool ile seçili yapalım layer mask icon tıklayarak mask uygulayalım soft brush fırça kullanarak düzenleyelim.

Uçağımızın motor kısmına aynı şekilde yangın efekti uygulayalım duman layer mask layeri duplicate layer diyerek çoğaltalım mask layeri kaldıralım tekrar lasso tool ile istediğimiz seçimi oluşturalım layer mask icon ile mask uygulayalım soft fırca ile gerekli düzenlemeyi yapalım. Alevi daha uygun hale getirelim wrap aracını kullanarak yapabiliriz

Soft fırça seçelim color siyah olsun alevi biraz daha düzenleyelim
Final

Benzer Dersler